Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Sơ đồ quy trình thực tế để sản xuất quần áo jean


Sơ đồ quy trình thực tế để sản xuất quần áo jean bao gồm tuần tự những bước sau đây. Tùy theo mẫu cụ thể của khách hàng, kỹ thuật wash sẽ vạch ra những bước cụ thể như sau:

Sơ đồ quy trình thực tế để sản xuất quần áo jean

                                   1/ Áo quần denim được nhận từ công đoạn may (Garments receive from sewing department)
2/ Bán thành phẩm được chuyển đến công đoạn gia công khô –Dry process ( nếu công đoạn này là cần thiết)
3/Chà nhám ( Hand scrapping)
4/Tạo râu mèo hay whisker ( Whickering)
5/Bấm hoặc cột theo mẫu của khách hàng (Tacking)
6/ Chuyển bán thành phẩm đến công đoạn xử lý ướt ( Send to wet processing stage)
7/ Đưa bán thành phẩm vào máy wash ( Garments loading into the washing machine)
8/ Washing ( Rũ hồ , emzyme wash theo yêu cầu)
9/ Ra máy – Vắt ( Extracting)
10/ Sấy  ( Drying)
11/ Chuyển tiếp hàng qua công đoạn xử lý khô , nếu công đoạn này là cần thiết theo mẫu
( Garments sent to the dry process , If any more dry process is needed)
12/ Phá mẫu cục bộ theo mẫu ( Destroy per requirement)
13/  Phun thuốc tím để tẩy màu cục bộ ( P.P spray , If the process needed)
14/ Chuyển hàng trở lại công đoạn xử lý ướt.
( P.P sprayed garments sent to the wet process)
15/ Chuyển hàng đã phun thuốc tím và destroied vào máy wash lại
(P.P sprayed garments loading into the washing machine)
16/ Trung hòa thuốc tím – Giặt sau trung hòa
( Neutralize PP and rinse after neutralization
17/ Nhuộm, cầm màu nếu cần thiết ( Tinting and fixing if needed)
18/ Làm mềm ( soften )

19/ Vắt ( Extracting)
20/ Sấy khô (Drying)

21/ Chuyển hàng quay lại bộ phận xử lý khô ( Garments sent to the dry process (If there’s needed any more dry process)
22/ Phun resin, Tạo 3D, sấy khô 3D  (If needed)
23/ Nướng đóng rắn nhựa trên 3D ( Curing)
24/ Kiểm tra chất lượng ( Quality check )
25/ Chuyển sang bộ phận hoàn tất  ( Send to the finishing department)

Nguồn: St

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes